วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552

รูปแบบของคอมโพเนนต์

- ปุ่ม (Button)
- ข้อความ (Label)
- ช่องสำหรับกรอกข้อความ (Edit Box)
- รูปภาพ (Image)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น